Ние луди ли сме, че правим това с конете?!

Никога. Не ми е било. Толкова. Трудно. Да започна. Писането. На. Нещо. Бягах от него. Бягах в неща като: “Ами трябва първо да измисля нов сайт, име и т.н.” “Ами като Вяра ли да го правя това, или да направя някаква “организация”?” “Трябва първо да говоря с приятелите ми в Адгор, … Надникни : )

Нищо и никакъв, най-обикновен

Сър Едуард диването

Това е Сър Едуард. Той е най-обикновено, нищо и никакво врабче. Но пък си има необичайна за едно най-обикновено врабче съдба. Той е загубил дома, родителите и въобще всички роднини и по права, и по съребрена линия. А пък е бил толкова малък, че още не е можел да встъпи … Надникни : )