ЩАСТИЕТО

За когато в търсим и намираме как да Живеем

ТЪГАТА

За когато тъгата ни превзема

ВДЪХНОВЕНИЕТО

За когато вдъхновението ни твори Вселени

ЛЮБОВТА

За когато сме Любов

СВЪРЗАНОСТТА

За когато търсим връзката с -другите-

ПОСЛЕДНИ СПОДЕЛЯНИЯ

Последни споделяния от всякакъв вид : )

ЕДИН НА ДРУГ

Ти можеш да помогнеш на мен, аз на теб, заедно - на някой друг

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Предизвикай себе си за действие!
Според едно определение, ВЯРА е: И какво, АКО
- убеждението, че нещо е
- решимостта за постигане на целите
- и чувството за радост от предните две
- убеждението е "Живеенето е прекрасно нещо!"?
- Но май сякаш не винаги е така? А искаме да е!
- Ни е хубаво да знаем, че живеенето е прекрасно нещо и да го правим?

А какво, ако "Живеенето е ВСЕ ПО-прекрасно нещо", а!? : ))))) Само го усети: "Все. По. Прекрасно."...