The Minimalism game по моему

free_space

Много накратко: 31 дни ще казвам “сбогом и благодаря” на разни вещи от къщи. Първи ден – едно нещо. Втори ден – две. Трети – три. Тридесет и първи – тридесет и едно. Очевидни предимства: КУ-ПИ-ЩА! (Знам, че хората не обичат да им се крещи с главни букви, ама купищата са … Надникни : )