Вероника Братанова: Движението е живот. Танцът е живот.

Вероника Братанова: Движението е живот. Танцът е живот.

Тя е от най-слънчевите хора, с които прекрасният живот ме е срещал. Радостта, страстта и любопитството към пълното, смислено, вихрено, топло, даващо, увличащо Живеене струят от нея. Не само когато работи : ) А тя е учител: учи хората да танцуват. А всъщност, подозирам, ги учи да живеят, да обичат … Надникни : )